Kezdőlap

Szontágh Miklós (Alsókubin, 1843. aug. 11.Újtátrafüred, 1899. dec. 2.): orvos, balneológus, botanikus, a Magas-Tátra kutatója és népszerűsítője. ~ Miklós (1882 – 1963) apja. Orvosi tanulmányait a bécsi egy.-en végezte 1868-ban. A Természettudományi Közlöny növénytani rovatvezetője volt 1873- ig. Ekkor átvette a tátrafüredi vízgyógyintézet vezetését, elsőként ismerte fel a MagasTátra klimatikus gyógyhatását 1876-ban megalapította Új-Tátrafüredet, amelynek fürdőorvos-vezetője lett. Új-Tátrafüredi szanatóriuma volt az első m. tüdőgyógyintézet és az első magaslati gyógyintézet, amely télen is működött. 1876-tól balneológiai, klimatológiai és vízgyógyászati kutatásokkal, valamint a Tátra hegyvidékének felkutatásával, leírásával és népszerűsítésével foglalkozott. 1883 – 85-ben szerk. a Tátravidék c. hetilapot. Több Tátra-kalauzt (mely hat kiadást ért meg) és egy, a maga korában legteljesebb Tátra-monográfiát is kiadott. 1892-ben ő volt az első síző a Tátrában. Róla nevezték el a Tátra egyes részeit (~-csúcs, ~-tó). Megszervezte a vezetőképzést, hegyi mentést és elsősegélynyújtást. – F. m. Enumeratio plantarum…comitatus Arvensis… (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1863); Enumeratio plantarum Phanerogamicarum…tenitorii Soproniensis (Verh. Zool. Bot. Ges. 1864); Adatok Gömör megye északnyugati részének természeti viszonyaihoz, különös tekintettel virányára (Magy. orvosok és természetvizsgálók Munkálatai, Pest, 1866); Kárpáti képek (Pest, 1870); Új-Tátrafüred (klimatológiai és gyógyismei tanulmány, Bp., 1877); Über die Heilung Lungenkranken in der subalpinen Region der Hochgebirge, mit besonderer Bezugnahme auf die Heilanstalt in Neu-Schmecks (Igló, 1884); Tüdővészesek hydrotherapikus kezeléséről (Bp., 1894); Magas-Tátra és hegyvidéke (Bp., 1896); A Basedow-betegség és sikeres orvoslása Új-Tátrán (Bp., 1899). – Irod. Karafiáth Jenő: Sz. M. (Turista Ért. 1943); Kárpáti Zoltán: dr. Sz. M. (Soproni Szle, 1960. 2. sz.); Bugyi Balázs: Adatok a Magas Tátra orvosi turisztikájához és klimatoterápiájához (Orv. Hetil: 1963).