Kezdőlap

Szontagh Pál, gömöri (Dobsina 1821. ápr. 26.Bp., 1911. febr. 10.): rézhámoros, politikus. Jogot tanult és 1841-ben ügyvédi oklevelet szerzett, tiszti ügyész Gömörben, 1843-ban Csetneken többüzem jogügyleteinek vitelét vállalta, megszervezte és vezette a csetneki rézhámort és vasolvasztót. 1845-től Gömör vm. tiszti ügyésze és táblabírája. A szabadságharc alatt mint nemzetőrségi százados Kassánál harcolt. A szabadságharc után a jogi gyakorlattól eltiltottak. 1856-ban a csetneki rézhámort gyárüzemmé fejlesztette, 1867-től előbb Deák-párti, majd mérsékelt ellenzéki ogy.-i képviselő, 1883-ban az Iparegyesület alelnöke. Tevékenyen működött közre az ipartörvény revizionális munkájában, a vízjogi törvény megszerkesztésében és a bányatörvényjavaslat kidolgozásában. – Irod. Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői (Bp., 1887); Ipartörténeti vázlatok (Bp., 1906).