Kezdőlap

Szontagh Vilmos (Csetnek, 1885. dec. 12.Debrecen, 1962. febr. 5.): jogász, jogi író, egyetemi tanár. Tanulmányait az eperjesi jogak.-n és Kolozsvárt végezte, ahol 1907-ben jogtudori oklevelet szerzett. Közigazgatási szolgálatot teljesített. 1914-ben Jolsva város polgármestere, 1922-ben pénzügyi tanácsos. 1925-től a miskolci jogak.-n ny. rk., 1930-tól ny. r. tanár, 1940-től debreceni egy.-i ny. r. tanár (közigazgatás és pénzügyi jog). – F m. A közigazgatás szabad belátása (Miskolc, 1928); Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához (Miskolc, 1931); A közigazgatás racionalizálása (Miskolc, 1937); Az alkotmányjog elemei (Debrecen, 1947); A közigazgatási jogtudomány tankönyve (Debrecen, 1948).