Kezdőlap

Szőcs Endre (Csíkcsekefalva, 1908. aug. 29.Kolozsvár, 1977. aug. 4.): ref. lelkész, teológiai tanár. Teológiai tanulmányait Kolozsvárt, Aberdeenben, Edinburgban, Lipcsében folytatta. Bibarcfalván, Szederjesen, majd Vajdaszentiványon volt lelkész. 1952-1974 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Int. ószövetségi tanszékének professzora volt. – Irod. Tőkés István: A romániai magyar református egyház élete 1945-1989 (Bp., 1990).