Kezdőlap

Szörényi Imre (Vágmedence, 1905. máj. 12.Bp., 1959. jan. 17.): biokémikus, orvos, Sztálin-díjas (1951), az MTA tagja (l. 1950, r. 1953). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. Már egy.-i hallgató korában Hári Pál tanszékén tudományos munkát végzett, s első. közleményei még orvosi diplomájának megszerzése (1929) előtt jelentek meg. Tanulmányai befejezése után Bázelben Verzár Frigyes mellett, majd Berlinben Warburg és Wohlgemuth intézetében működött. Ez időszakban a lipidek emészthetőségének kérdései, a fénynek a sejtekre való kémiai hatása és a kationoknak az élesztő erjedési folyamataira való befolyása foglalkoztatták. A 30-as években a fasizmus térhódítása elől az SZU-ba emigrált, s 1934-től 1950-ig az Ukrán Tudományos Akadémia Biokémiai Osztályát és párhuzamosan az Akadémiai Mikrobiológiai Intézet biokémiai osztályát is vezette. Itteni munkásságát az izomtréning és izomanyagcsere, az egészséges és kóros idegszövet anyagcseréjének és a Pasteur-reakció mechanizmusának vizsgálata jellemezte. 1950-ben tért haza. Megalapította az MTA Biokémiai Intézetét, melynek haláláig ig.-ja volt. Élete utolsó éveiben munkatársaival az enzimek kémiai szerkezete és biológiai funkciója közti összefüggést vizsgálta, s e téren nemzetközileg is elismert eredményeket ért el. – F. m. The Influence of Alkali Cations on the Fermentation Capacity of Yeast (A Lasnitzkival, The Biochemical Journal, 1935); Studien über den Mechanismus des Pasteurschen Reaktion (Ukrainian Biochemical Journal, 1940); Az izom foszforkreatin-adenozindifoszfát transzferáze-ja és kölcsönös összefüggése az aktomiozinnal (R. G. Gyegtarral, Ukrainian Biochemical Journal, 1948); Az elméleti fehérjekutatás néhány időszerű kérdéséről (MTA Biológiai és Orvostud. Közl. 1956); Comparative studies on D-glyceraldehide-3-phosphate dehydrogenase (Szabolcsi Gertruddal és Biszku Etelkával Biochim., Bioghys. Acta, 1959). – Irod. In memoriam Prof. E. Sz. (Acta Physiologica Hungarica, 1960); Straub F. Brúnó: Sz. I. 1905 – 1959 (Magy. Tud. 1959).