Kezdőlap

Sztankay Aba (Verespatak, 1868Debrecen, 1936. jan. 25.): gyógyszerész, vegyész. 1880-tól Selmecbányán gyógyszerész-gyakornok, közben a főiskolán kohómérnöki tanulmányokat folytatott. 1881–83-ban a keszthelyi gazdasági, majd a selmecbányai bányászati akadémián tanársegéd. 1890-ben Bp.-en gyógyszerészi, 1893-ban Kolozsvárott gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. 1893-tól 1895-ig Selmecbányán, majd Báton, 1913-tól Debrecenben gyógyszertár-tulajdonos. Több gyógyszerkészítményét szabadalmazták. A Mo.-i Gyógyszerész Egyesület tanügyi Bizottságának tagja (1934) volt. Közel 300 magyar és német nyelvű dolgozatában részletesen elemezte a forgalomba került új gyógyszereket. Újszerű megállapításaival sok vitát váltott ki. – F. m. Húgyvizsgálati kézikönyv (Bp., 1890); Vizsgálatok a széndioxyd és a monoxyd reductiójához magnesium által (Bp., 1892); Curriculum vitae (Debrecen, 1908); Újabb adatok a phenolphtalein vegyületek kémiájához (Ipolyság, 1912); A Honthin monográfiája (Selmecbánya, 1914). – Irod. Gaál Endre: Sz. A. (Gyógyszerész Hetil., 1936. 1. sz.); Benkő Ferenc: Sz. A. élete és munkássága (Gyógyszerésztörténeti Diarium, 1972. 3. sz.).