Kezdőlap

Sztehlo Kornél (Dobsina, 1847. szept. 21.Bp., 1940. febr. 20.): ügyvéd, jogi író. Jogi tanulmányok után 1875 – 1940 között bp.-i ügyvéd. Mint gyakorlati szakember több törvénytervezet megvitatásában vett részt. A polgári házasság intézményének behozatalával kapcsolatban nagy irodalmi és társadalmi tevékenységet fejtett ki a polgári házasság mellett. – F. m. Törvényjavaslat a házasság megkötésének és felbontásának feltételeiről. A polgári házasság (Bp., 1880); A házassági elválás joga (Bp., 1885); Törvényjavaslat a házassági jogról (Bp., 1894); Házassági vagyonjog a magyar polgári törvénykönyv tervezetében (Bp., 1901); A házassági jogszabályok összeütközése (Bp., 1907); A házassági per (Bp., 1915).