Kezdőlap

Sztojka Zsigmond Antal, báró (? , 1699? , 1770): erdélyi r. k. püspök. Egri kanonok, majd 1749-ben erdélyi püspök lett. 1759-ben lemondott a püspökségről és Medgyesre vonult vissza. Ő alapította a gyulafehérvári papnevelőt. 1750-ben báróságot kapott.