Kezdőlap

Sztrókay István (Tolmács, 1869. aug. 4.Bp., 1938. júl. 24.): mérnök. Oklevelét a bp.-i műegy.-en szerezte. Pályafutását a bp.-i Városi Villamos Vasútnál kezdte. Részt vett a földalatti vasút tervezésében és építésében. A lóvasút villamosításakor mint a bp.-i Közúti Vaspályatársaság alkalmazottja irányította az átalakítási munkálatokat. Tervet készített a bp.-i gyorsvasút-hálózat kiépítésére (1913, 1921). A Tanácsköztársaság bukása után mint a Bp.-i Egyesített Városi Vasutak vezérig. h.-e memorandumot dolgozott ki a fővárosi vasutak megváltására, ennek alapján alakították meg a Bp. Székesfővárosi Közlekedési Rt.-ot (BSZKRT). A BSZKRT vezérig.-h.-eként irányította az 1920-as években végrehajtott műszaki rekonstrukciót, többek között az áttérést az egységes felső vezetékes áramvezetési rendszerre. Egészségi állapota miatt 1929-ben nyugdíjba vonult. Német, francia és m. nyelvű tanulmányokban foglalkozott a városi közlekedés kérdéseivel. – F. m. A bp.-i földalatti elektromos vasút cement-vizsgáló állomása (Bp., 1894); Kis- és közúti vasút az országúton (Bp., 1910); A városi gyorsvasutakról (Bp., 1913); A hosszrendszerű felépítmény megfelelő méretezéséről és a sínek hullámos kopásáról (Bp., 1914); Nagy Budapest közlekedési problémái (Magy. Mérnök és Építész Egylet Közl., 1921). – Irod. A BSZKRT tíz éve (Bp., 1934); Sz. I. (Magy. Mérnök és Építész Egylet Közl., 1938).