Kezdőlap

Szuhányi Xavér Ferenc (Eger, 1742. nov. 29.Kassa, 1824. jan. 28.): jezsuita hitszónok, tanár. 1789-ben lépett a jezsuita rendbe, a rend eltörlése után (1773) világi pap lett és az egri gimn. ig.-jává nevezték ki. 1799-ben a kassai ak. helyettes ig.-ja, a kassai tankerület főig.-ja. A felvilágosodás ellen írt vitairatokat. – F. m. Notitia orbis… (Cassoviae, 1788); Dialogi quibus naturalistarum…virorum opiniones variis de rebus,…referuntur (Cassoviae, 1789); Thomas Morus. . . (Cassoviae, 1790); Origo et progressus ruinae regnorum… (Cassoviae, 1792); Igaz Hazafi Felfedezett álorcza, melly nyílván kimutatja, hogy a szabad kőmivesek valóságos Jacobinusok (Kassa, 1794).