Kezdőlap

Szuhay Mátyás (?? , 1677. márc.): Abaúj vm.-i birtokos nemes, a korai kuruc mozgalmak egyik vezető alakja. Részt vett I. Rákóczi György 1644 – 45-i hadjáratában, majd II. Rákóczi György idején kállói kapitány. 1658-ban a lippai csatában az erdélyi hadsereg balszárnyát vezette. 1662-ben a pozsonyi ogy.-en a protestáns rendi ellenzék egyik vezére. Kapcsolatba került a Wesselényi Ferenc nádor által vezetett főúri összeesküvőkkel és 1669 – 70-ben élénken részt vett a felvidéki nemesi mozgalmakban. 1670, jan. 24-én a kassai gyűlésen a rendek őt tették meg a felállítandó megyei lovas katonaság mustraés fizetőmesterének. Egyik kezdeményezője volt Stahremberg tokaji császári várparancsnok 1670. ápr. 10-i elfogatásának; ezután bujdosásra kényszerült. 1672 őszén, az első kuruc hadjáratban a Kassa irányában támadó oszlop egyik parancsnoka. A császáriak 7000 tallér vérdíjat tűztek ki a fejére. Barkóczy István labanc katonasága Máramaros megyei házára tört és megölte. – Szi. Tompa Mihály: Sz. M. (költői elb., 1846).