Kezdőlap

Szutorisz Frigyes (Szepesbéla, 1854Eperjes, 1926. márc.): botanikus, tanár. 1880-ban tett természetrajz-vegytan szakos tanári vizsgát, majd az eperjesi ev. főgimn.-ban tanár. Innen Sárospatakra került, ahol oktatómunkája mellett népszerűsítő természettudományi, főleg növénytani munkát fejtett ki. – M. A növényvilág és az ember (Bp., 1906).