Kezdőlap

Szügyi Zoltán (Huszt, 1896. febr. 9.Bp., 1967. nov. 23.): vezérőrnagy, a Szent László hadosztály parancsnoka. Az I. világháborúban önkéntes volt, főhadnagy (1918). Utána a várpalotai lövészisk. tanára. A kolozsvári hadtestparancsnokságon (1940–44), majd Pápán az ejtőernyős zászlóalj parancsnoka. 1942-től ezredes, a II. m. hadsereg 43. gyalogezredének parancsnokaként részt vett a Don menti harcokban s a visszavonulásban (1942–43). A rémtetteiről hírhedt Szent László hadosztály megszervezésekor (1944) annak parancsnoka lett. Részt vett a Garam menti harcokban, hadosztályával 1945. máj. 9-én letette a fegyvert. A Népbíróság háborús bűnösként elítélte, 1956-ban szabadult, majd munkásként dolgozott. – Irod. Kiss András: A magyar közösségtől a földalatti fővezérségig (Bp., 1969).