Kezdőlap

Takács Menyhért (Sátoraljaújhely, 1861. szept. 3.Bp., 1933. nov. 29.): tanár, premontrei kanonok, jászói prépost. 1879-ben belépett a rendbe, 1884-ben pappá szentelték. A kolozsvári egy.-en 1886-ban tanári, 1891-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1883- tól a rozsnyói, 1888-tól a kassai gimn. tanára, 1898-tól ig.-ja, 1900-ban a premontrei rend jászói prépostja. 1914-ben az Orsz. Közoktatási Tanács másodelnöke lett, 1901- től a főrendiház tagja. Sokat tett iskolák, rendházak, templomok felszerelése és építése érdekében. – F. m. A római nevelés (Kassa, 1892); Tanulmányok (Bp., 1909); A Mitrasz kultusz (Bp., 1909); Iskoláink a katolikus autonómia keretében (Bp., 1911); Mi a bölcselet? A gondolkodás történetének kézikönyve (Berlin, 1927).