Kezdőlap

Tallóci Máté (Matkó) (?? , 1444): bán. Raguzai származású, 1430-ban kovinai, még ugyanabban az évben szreberniki várnagy. 1432. ápr. 4-én megkötött egyezménnyel ~ tette lehetővé Zsigmond római koronázását. Zsigmondot elkísérte a bázeli zsinatra. 1433-ban kevei ispán, nándorfehérvári kapitány, 1435 – 44-ben szlavón, 1436 – 44-ben horvát bán. 1440-ben Hédervári Lőrinccel együtt Ulászló megválasztása mellett szállt síkra, tagja volt az Ulászlót meghívó követségnek. Visszatérte után Komáromban Erzsébet kir.-nét látogatta meg, aki elfogatta és Sopronban börtönben tartotta, ahonnan megszökött.