Kezdőlap

Tapolcsányi Lőrinc (Rosindol, 1669. júl. 27.Nagyszombat, 1729. szept. 30.): jogász, egyetemi tanár, jezsuita szerzetes. Bécsben és Grazban tanult, az 1690-es évek végétől haláláig nagyszombati egy.-i tanár (kánonjog, bölcsészet, hittan). 1719 – 21-ben és 1729-ben az egy. rektora volt. – F. m Centurin casuum ex Academicis. . . praelectionibus… (I – II., Viennae, 1728). – Irod. Pauler Tivadar: Adalékok a jogtudomány történetéhez (Bp., 1878).