Kezdőlap

Tarczai Lajos, Trebitsch (Paks, 1881. jan. 8.USA): tanító és újságíró. Bölcsészhallgató korában részt vett a szocialista és radikális diákmozgalomakban, 1904-ben a Világosság c. szabadgondolkodó lapot szerk., rövid ideig a Népszava munkatársa, majd a fuvarosszakszervezet titkára, átmenetileg az SZDP Szabó Ervin vezette baloldali ellenzékének tagja. Anarchoszindikalista nézetei Batthyány Ervinhez fűzték, annak bögötei isk.-ját is vezette. 1908 – 10-ben tagja volt az SZDP vezetőségének, de lemondott és 1911-ben az USA-ba ment, ahol a magyar szocialista mozgalomban tevékenykedett, később polgári lapoknál dolgozott. – M. Kik a hazaárulók? Beszéljen a történelem (név nélkül, Bp., 1905).