Kezdőlap

Tardi György (16. sz.): históriás énekszerző, Zemplén vm.-i prédikátor. A szikszói diadal történetét verselte meg Historia Szikszoiensis c. m. nyelvű énekében, még az ütközet évében, 1588-ban. Szövegét a Decsi-kódex őrizte meg. – M. Thaly Kálmán szövegkiadása: Ismeretlen históriás énekek (Századok, 1871).