Kezdőlap

Tari Lőrinc, Tar (?? , 1426): pohárnokmester. A Rátót nemzetség Heves vm.-ben birtokos családjának sarja. Zsigmond kir. híve, elfogatásakor, 1401-ben egyedül ~ kelt védelmére, ekkor súlyosan megsebesült. 1405-ben kir. pohárnokmester, 1407 – 09-ben kir.-néi pohárnokmester, 1407 – 08-ban fősáfár, 1407-ben honfi és nógrádi ispán. 1411-ben Íro.-ba zarándokolt, s ott a Szt. Patrik purgatóriumának nevezett barlangot látogatta meg (pokoljárása), később valószínűleg olasz v. spanyol zarándokhelyeket is felkeresett. – Irod. Kropf Lajos: Pászthói Rátholdi Lőrinc zarándoklása (Századok, 1896); Békefi Remig: A pásztói apátság története (I., Bp., 1898).