Kezdőlap

Tarisznyás Márton (Ditró, 1927. nov. 29.Gyergyószentmiklós, 1980. okt. 9.): romániai magyar muzeológus, helytörténész, néprajzkutató. Középisk.-it Gyergyószentmiklóson, egy.-i tanulmányait a Kolozsvári Bolyai Tudományegy.-en végezte történelem-földrajz szakon. Egy évig Marosvásárhelyen a tartományi múz.-ban dolgozott, majd 1952-től haláláig az általa megszervezett gyergyószentmiklósi Gyergyói Múz.-ot vezette. Gyergyó anyagi kultúrájával és történetével, valamint az erdélyi örménység történeti néprajzával foglalkozott. Tanulmányai és cikkei 1958-tól a romániai m. sajtóban és gyűjteményes kötetekben jelentek meg. – F. m. Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány (Bukarest, 1982). – Irod. Cseke Péter: T. M. (Művelődés, 1980. 11. sz.); Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok (Bukarest, 1984).