Kezdőlap

Tarján Róbert (Bp., 1913. aug. 12.Bp., 1979. szept. 1.): orvos, diétetikus, a közegészségtan járványtan szakorvosa, egy.-i tanár, az orvostudományok doktora (1966), az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet alapító ig.-ja. Egy.-i tanulmányait Bp.-en végezte és 1937-ben fejezte be. A diploma megszerzése után az Apponyi Poliklinika II. belgyógyászati osztályán dolgozott. Ugyanakkor a kórház diétás orvosi feladatait is ellátta. 1945-ben került az Orsz. Közegészségügyi Intézet népélelmezési osztályára (1970-től Orsz. Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet). 1947-ben tisztiorvosi, 1948-ban üzemorvosi képesítést szerzett, majd 1959-ben a közegészségtan járványtan szakorvosa lett. 1949-ben a Gazdasági Főtanács létrehozta az Élelmezéstudományi Intézetet, amelynek élére ~ t nevezték ki. 1954-ben „Az étrend és a csontosodás összefüggése, különös tekintettel a magyar nép táplálkozására” c. disszertációjával az orvostudományok kandidátusa, majd 1966-ban „A magyar néptáplálkozás – Kedvező és kedvezőtlen jelenségek a magyar néptáplálkozásban” c. tanulmányával az orvostudományok doktora fokozatot nyerte el. 1962-ben az OTKI-ban élelmezés-egészségtani tanszék létesült, amelynek vezetését ~ ra bízták. Részt vett a diétásnővér-képzés megindításában, valamint a Vendéglátóipari Főisk. élelmezéstudományi tanszékének megszervezésében is. Tagja volt az MTA több bizottságának, elnöke, majd örökös t. elnöke a Magy. Táplálkozástudományi Társ., alelnöke a Magy. Higiénikusok Társ.-ának. Tagja volt a WHO Szakértői Tanácsának, tanácsadója a FAO/WHO Codex Alimentariusnak. – F. m. Helyes gyermektáplálás és napközi élelmezés (Fekete Lászlóval, Bp., 1952); A biológiai érték kérdése az élelmezésben (Bp., 1953); Közétkeztetési áruismeret (Bp., 1955); Diétás szakácskönyv (Bp., 1957); A helyes táplálkozás (Bp., 1960); Táplálkozástudomány (Bp., 1963). – Irod. Cieleszky Vilmos: T. R. dr. (1913-1979) (Orv. Hetil., 1979. 50. sz.).