Kezdőlap

Tarkői Rikolf (?? , 1360 – 61 között): a szepesi Berzeviczy család tagja. Már a rozgonyi csata előtt az Abák és híveik ellen harcolt, a csatában (1312. jún. 15.) szerzett érdemeiért nagy birtokadományokban részesült 1325-ben pallosjogot szerzett. 1320-ban az Ulászló lengyel kir. segítségére küldött m. csapat vezére. – Irod. Berzeviczy Edmund: A Tarkőiek hatalmi törekvései Sárosban (Századok, 1894).