Kezdőlap

Taurinus István, Stieröchsel (Olmütz, 14901519): morva humanista, gyulafehérvári kanonok. Mint kortárs öténekes latin epikus költeményben megírta a Dózsa-féle parasztháború történetét. – M. Stauromachia, id est cruciatorum servile bellum (Viennae, 1519; újabban kiadta Juhász László, Bp., 1944: magyar fordításban: Geréb László: A paraszti háború, Bp., 1946). – Irod. Császár Zoltán: A Stauromachia antik és humanista forrásai (Bp., 1937); V. Kovács Sándor: A Dózsa-háború humanista eposza (Irod. tört. Közl. 1959); Székely György: A Dózsa-parasztháború ideológiájához (Századok, 1961).