Kezdőlap

Telekessy Imre, Thelekessy (1497? , 1560. máj. 30.): dunántúli kisbirtokos nemes, hadvezér. Fiatal korától részt vett a délvidéki török elleni harcokban, jelen volt a mohácsi csatában is. 1526-ban I. Ferdinánd pártjára állt és részt vett a János kir., valamint a török elleni harcokban. 1543-ban hadnagy Esztergom várában, 1548-ban veszprémi kapitány. 1552-ben komáromi naszádoskapitány, 1553-ban lévai kapitány. 1556-ban Babocsa visszafoglalásánál a lovasság parancsnoka. 1557-ben a felső-mo.-i hadak főkapitánya. Elfoglalta a János Zsigmond birtokában maradt Kassát, majd fokozatosan az északkeleti részeket Munkácsig. – Irod. Komáromy András: T. I. (Hadtört. Közl. 1889); Takáts Sándor: T. I., mint naszádoskapitány (A török hódoltság korából c. kötetben, Bp., 1927).