Kezdőlap

Teleki Domokos, gróf (Marosvásárhely, 1810. ápr. 1.Kolozsvár, 1876. máj. 1.): politikus, publicista, az MTA tagja (l. 1836, ig. 1855, t. 1861). 1829 – 30-ban tisztviselő a marosvásárhelyi kir. ítélőtáblánál. Majd a pesti egy.-en jogot hallgatott. Itt került kapcsolatba Széchenyi Istvánnal és mint a reformtörekvések híve, bekapcsolódott az erdélyi és mo.-i politikai küzdelmekbe. Cikkeit az 1840-es években a Pesti Hírlap és az Erdélyi Híradó közölte. 1848 – 49-ben egyrészt betegsége, másrészt a forradalom ellenzése miatt visszavonult a közélettől; az abszolutizmus idején a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár kéziratos anyagát rendezte. 1861-ben főrendiházi tag, 1865 – 75-ben ogy-i képviselő. Pályája elején verseket, később cikkeket, emlékbeszédeket és’történelmi tanulmányokat írt. – F. m. A Hóra-támadás története (Pest, 1865); A székely határőrség története (Bp. 1877). – Irod. Szász Domokos: A közügyek bajnoka. Emlékbeszéd legid. gr. T. D. végtisztességére (Kolozsvár, 1876); T. D. (Erdélyi Múzeum, 1876); Deák Farkas: T. D. emlékezete (Ért. a társ. tud. köréből. VI., Bp. 1881).