Kezdőlap

Temesvári István (16. sz.): telegdi tanító, énekszerző. Bonfini nyomán terjedelmes históriás éneket írt 1569-ben a kenyérmezei győzelemről. Éneke Heltai Gáspár Cancionaléjának IV. részében (1574) jelent meg először. Újabb kiadása: Dézsi Lajos gondozásában (Régi Magy. Költők Tára, VIII., Bp., 1930). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).