Kezdőlap

Theiss Ede (Bp., 1900. febr. 25.Bp., 1979. szept. 12.): közgazdász, statisztikus, egy.-i tanár, az MTA tagja (l. 1945). A bp.-i műegy.-en gépészmérnöki, majd közgazdasági mérnöki oklevelet szerzett, 1924-től az egy. gépelemek tanszékén tanársegéd. 1928-tól a Kereskedelemügyi Min. energetikusa. 1931-33-ban a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjasa különböző amerikai egy.-eken. 1935-től az Iparügyi Min.-ban az energiagazdaság egyik irányítója. 1948-50-ben a bp.-i közgazdasági egy. statisztikai tanszékének tanára. 1959-től nyugalomba vonulásáig az Eötvös Loránd Tudományegy. Állam- és Jogtudományi Karának statisztika tanszékén egy.-i tanár; haláláig a Központi Statisztikai Hivatal szakértője. A matematikai közgazdaságtant művelte, az ökonometriai módszereket, a dinamikus közgazdasági elemzés eszközeit alkalmazta. – F. m. Az áralakulás, termelés és jövedelemelosztás matematikai elmélete (Bp., 1931); Konjunktúra-kutatás (Bp., 1943); Közgazdaság, történet és társadalom szellemtudományi megvilágításban (Bp., 1944); A francia tervezés modelljei és statisztikai sajátosságai (Bp., 1972). – Irod. Kádas Kálmán: T. E. (Statiszt. Szle, 1980. máj. 30.); dr. Köves Pál: Emberek, körülmények, tananyagok (Egyetemi Szle, 1987. 3. sz.).