Kezdőlap

Thewrewk Árpád, Ponori Török (Pozsony, 1839. dec. 30.Bp., 1903. nov. 4.): irodalomtörténész, kritikus. ~ József fia, Török Aurél és ~ Emil testvére. A pesti egy.-en klasszika-filológiát hallgatott. 1862- től eperjesi, 1869-től pozsonyi, 1872-től bp.-i gimn. tanár. Sokat foglalkozott Petőfi költészetével és a görög színpaddal. Középisk. tankönyveket, irodalomtörténeti és nyelvészeti tanulmányokat, továbbá humoros jellegű munkákat írt. – F. m. Latin nemi szabályok magyar versekben (Kassa, 1864); Pandora (A nagyidai cigányok bírálata, Pozsony, 1872); A görög színpad gépei (Bp., 1875); Faludi Ferenc mezőnyei (Bp., 1875); Petőfi-e vagy Arany? (Bp., 1881). – Irod. Ponori T. Á (Vasárnapi Újság, 1903. 45. sz.)