Kezdőlap

Thewrewk József, Ponori Török (Déva, 1793. febr. 20.Pest, 1870. nov. 4.): író, régiséggyűjtő. ~ Árpád, ~ Emil és Török Aurél apja. 1813-tól a szászvárosi ref. gimn.-ban tanult. Tanító, 1817-től kir, táblai jegyző Marosvásárhelyen. 1820-ban ügyvédi vizsgát tett, majd Pestre költözött. A haladó politikai és irodalmi törekvések képviselőit támadó epigrammagyűjteményeket és vitairatokat, a cenzúra intézményét védelmező, ill. a szabadságharcot gyalázó röpiratokat, továbbá nagyszámú, a Habsburg-ház, az arisztokrácia és a klérus egyes tagjait dicsőítő alkalmi költeményt adott ki. Szorgalmasan gyűjtötte a m. régiségeket; ő fedezte fel a kódexnek elnevezett 16. sz.-i nyelvemléket. – F. m. Sajtószabadság és cenzúra (Pozsony, 1833); Beretválkozó tükör az új magyarok számára (Pozsony, 1833); Adalék az 1848 – 49 évi magyar forradalomhoz (Bécs. 1849); Magyar nyelvkincsek (Pest, 1858); Székely koszorú (Esztergom, 1863). – Irod. Ponori Thewrewk Emil: Ponori. T. J. (Irod. tört. Közl. 1916.)