Kezdőlap

Tholdalagi Mihály (Nagyercse, 1580 körülGyulafehérvár, 1642. márc. 24.): erdélyi nagybirtokos főnemes, diplomata. Székely Mózes híve. 1602-ben török földre bujdosott, majd 1603-ban a brassói csatában fogságba esett. Basta György fogságából 10 hónap múlva szabadult. Bethlen Gábor alatt, 1624-ben Marosszék főkirálybírája, többszörös portai és lengyelo.-i követ. 1625-ben a gyarmati, 1627-ben a szőnyi békekötésnél a fejedelem egyik békebiztosa. Bethlen halála után 1. Rákóczi György mellé állt. 1636-ban háromszéki főkapitány, fejedelmi tanácsos lett. Emlékiratai (kiadta Mikó Imre: Erdélyi Tört. Adatok I.) és Követségi naplói (kiadta Ötvös Ágoston: MTA Ért. 1861 – 62; Szilágyi Sándor: Tört. Tár, 1881, 1882) a kor történetének fontos forrásai. – Irod. Salamon Ferenc: Két magyar diplomata a XVII. századból (Pest, 1867); Arday Pál: T. M. élete és történeti szereplése (Kolozsvár, 1910).