Kezdőlap

Thoma Frigyes (Végles, 1883. jan. 17.Bp., 1962. szept. 24.): gépészmérnök. Oklevelét 1904-ben a bp.-i műegy.-en nyerte, hol utóbb Czakó Adolf, majd Kherndl Antal tanársegéde volt. Rövidesen a MÁV hídépítő osztályára került; több híd tervezését, ellenőrzését, vasútvonalak építését végezte. Közben magángyakorlatot is folytatott. 1917-től a Kereskedelemügyi Min. főmérnöke. 1919-ben a Magyar Mérnök- és Építész Egylet főtitkárává választotta, s ez időtől a mérnöki kari mozgalmak középpontjában állt. 1924-ben részt vett a bp.-i Mérnöki Kamara megalapításában, mely vezető titkárává választotta. Számos szakmai, közgazdasági és kari vonatkozású cikk szerzője; 1923-ban megindította az egylet közlönyének Technika és Közgazdaság c. mellékletét. A II. világháború után a Mérnöki Kamara megszűntével elsősorban a Kohóés Gépipari Min. Tervező Irodájában müködölt.