Kezdőlap

Thordai János (?Kolozsvár, 1636. jan. 13.): egyházi író, énekgyűjtő. 1620-ig Kolozsvárott, később az odera-frankfurti egy.-en tanult. Hazatérése után 1626-tól tanár, 1634- től unit. lelkész Kolozsvárott. Zsoltárfordítást (Szent Dávid király zsoltára, Kolozsvár, 1627) és imakönyvet (Reggeli és esteli imák. Kolozsvár, 1634) adott ki. Énekeskönyve kéziratban maradt. Zsoltárai megjelentek: Régi Magyar Költők Tára XVII., Bp., 1967.