Kezdőlap

Thot László (? , 1878Buenos Aires, Argentína, 1935): jogi író, egyetemi tanár. Hazai jogi tanulmányainak elvégzése és több külföldi tanulmányút után előbb ügyvéd, majd bíró és az igazságügymin. nemzetközi jogi osztályán teljesített szolgálatot. 1924-ben D-Amerikába vándorolt, az argentínai La Plata egy.-én volt tanár és a Spanyol Tudományos Ak. tagja. Az egyetemes büntetőjog enciklopédiája c. munkája spanyol nyelven, La Platában jelent meg. – F. m. Büntetőjogi tanulmányok (Debrecen, 1904); A kriminalantropológiai iskola (Debrecen, 1904); A keleti népek büntetőjoga (Bp., 1905); Az istenítéletekről, különös tekintettel hazánkra (Bp., 1908); Historia de las antiguas instituciones del derecho penal (Buenos Aires, 1927); Il diritto penale anglo-amnicano (Città di Castello, 1929). – Irod. T. L. (bibliográfia: Historia de las antiguas instituciones).