Kezdőlap

Thuróczy János, Thuróczi (? , 1435 körül? , 1490 körül): ítélőmester, krónikás. A Turóc vm. i család Hont vm.-ben birtokos ágából származott. Pályafutását Pálóci László országbírónál kezdte, majd – átmeneti megszakítás után – Báthori István ítélőmestere, Hásságyi István mellett folytatta, végül Drágfi Tamásnak lett ítélőmestere. 1467 – 70-ben országbíró, jegyző, 1470-től a sági konvent jegyzője, 1475-től az országbíró jegyzője, 1486 – 88-ban személynöki ítélőmester. Munkájában régi krónikaszövegeket felhasználva, folytatva Zsigmondtól kezdve saját koráig, oklevelek és szóbeli hagyományok alapján, önállóan írta meg Mo. történetét. A mű (Chronica Hungarorum ) őrizte meg Rogerius Siralmas énekét is. ~ a Hunyadi-ház tisztelője, egyben már mint világi történetíró és hivatalnok saját társadalmi osztálya: a politikai életbe ekkoriban emelkedő köznemesség jellemző törekvéseit és történetfelfogását fogalmazza meg. – M. Chronica Hungarorum (Brünn és Augsburg, 1488. Újabb kiadása Schwandtner: Scriptores Hung.; Magyar krónika, Monumenta Hungarica, ford. Geréb László, bev. Kardos Tibor, Bp., 1957). – Irod. Varju Elemér: A Thuróczy-krónika kiadásai és az MNM-ban őrzött példányai (Magy. Könyvszle, 1902); Kaszák József: T. J. élete és krónikája (Bp., 1906); Mályusz Elemér: T. J. krónikája (Ért. a tört. tud. köréből, XXVL, Bp., 1944); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955): Mályusz Elemér: A Thúróczy krónika XV. századi kiadásai (Magy. Könyvszle, 1967); Mályusz Elemér: A Thúróczy- krónika és forrásai (Tudománytört. tanulm. 5. Bp., 1967).