Kezdőlap

Thury Lajos (Bp., 1896. aug. 11.New York, 1989. szept. 15.): író, újságíró, ~ Zoltán fia, ~ Zsuzsa fivére. Hírlapírói pályáját 1914-ben a Pesti Naplónál kezdte. Az I. világháborúban katona, majd két évig hadifogoly. Hazatérése után Az Est munkatársa. 1925-től 1936-ig a Magyarságnál újságíró, 1936-ban az Esti Újság munkatársa, 1947-1948-ban a Magyar Nemzet tördelőszerk.-je volt. Első irodalmi műve, A bunda c. elbeszélése a Nyugatban jelent meg (1925). A Holtomiglan-holtodiglan c. regénye Athenaeum-díjat nyert (1933) A Nemzeti Színház 1935-ben bemutatta Új vár c. színdarabját. Regényei 1942-1944 között a Százezrek Könyve sorozatban jelentek meg. 1948 jún.-ában elhagyta Mo.-ot, előbb Ausztriában, majd Svájcban élt. 1951-1953 között Münchenben a Szabad Európa Rádió m. osztályának h. vezetője volt. Írásait a Hungaria, az Új Hungaria, a Magyar Holnap és az Amerikai Magyar Világ közölte. Mint a Szabad Európa Rádió munkatársa került Amerikába. 1985-től az Új Látóhatár c., Münchenben megjelenő folyóiratban közölt több novellát és emlékezéseket. – További m.: Csillagok (r., Bp., 1946); Fekete Berthold (r., New York, 1977). – Irod. Borbándi Gyula: T. L.-ról (Élet és Irod., 1989. 48. sz.); Vámos Imre: T. L. múltjáról (Élet és Irod., 1989. 49. sz.). -Szi. Thury Zsuzsa: A fivér (r., Bp., 1988).