Kezdőlap

Thurzó Imre, gróf (Biccse, 1589. szept. 11.Nikolsburg, 1621. okt. 19.): felvidéki nagybirtokos. ~ György nádor fia. A wittenbergi egy.-en tanult, majd 1617-ben Árva vm. főispánja. Mint prot. vallású főúr Bethlen Gábor mellé állt, s 1620-ban nagy része volt Bethlen királlyá választásában. Ugyanebben az évben Bethlen egyik követe Prágában a cseh rendeknél. 1621-ben a nikolsburgi békekötésben egyike volt a fejedelem békebiztosainak. Árva várában van eltemetve. – Irod. Kubinyi Miklós: T. I. (Bp., 1888.)