Kezdőlap

Thurzó Szaniszló (?Olmütz, 1540. ápr.) püspök. ~ János fia. A krakkói egy.-en tanult 1485-ben, egyházi pályára lépett. 1497 előtt olmützi kanonok, 1497-től 1540-ig olmützi püspök. Olmützi kanonokként Rómába ment és kieszközölte, hogy VI. Sándor pápa unokaöccse, Borgia János lemondjon a püspökségről, s helyette őt nevezzék ki. Mint olmützi püspök ~ koronázta meg II. Lajost, majd I. Ferdinándot cseh királlyá. Politikailag a Habsburgok, egyházi szempontból a pápaság híve és a huszitizmus ellensége volt. Sokat tett a püspökség anyagi ügyeinek rendbehozatala érdekében. – Irod. Wenzel Gusztáv: Th. Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc, négy egykorú püspök (Bp., 1878).