Kezdőlap

Thurzó Zsigmond (? , 1465 körül? , 1512. szept. 12.): püspök és humanista. Apja ~ Márton diósgyőri várnagy, nagybátyja ~ János, Szatmári György gyermekkori barátja. Egy.-i tanulmányait Paduában végezte. 1496-ban aradi főesperes. 1500 – 02-ben esztergomi olvasókanonok, 1501-ben szerémvi püspök, 1501 – 03-ban kir. titkár, 1501 – 03-ban székesfehérvári prépost, 1503 – 04-ben nyitrai, 1504 – 05-ben erdélyi, 1506 – 12-ben váradi püspök. Az udvarban kir. titkárként diplomáciai küldetésekben vett részt (1505-ben előkészítette a Jagello-Habsburg örökösödési szerződést, 1507-ben Rómában a pápai kúriában követ). 1507 után Váradra vonult vissza (budai házát megtartva), ahol humanista kört tartott fenn, Henckel János és Oláh Miklós neveltetéséről gondoskodott, fényes épületeket emeltetett, de az alsó papságot elnyomta és zsarolta. Nagyváradon temették el, sírkövét, aláírását, címerét és pecsétjét ismerjük. – Irod. Wenzel Gusztáv: T. Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc, négy egykorú püspök (Bp., 1878); Bunyitay Vince: Váradi püspökség (I. és III., Nagyvárad, 1883 – 1884).