Kezdőlap

Tichy István, Tichi (? , 1750 után? , 1800 után): mérnök. Oklevelét 1785-ben szerezte az Institutum Geometricumban. Az 1790-es években a kassai ak. matematikatanára. Kapcsolatban állt a jakobinus mozgalommal, ezért 1795-ben hosszú per után nyugdíjazták. Filozófiai szemlélete kantiánus, elutasította a spekulatív metafizikát. Tanítási szabadságot kívánt. Az ogy. által 1791-ben kiküldött tanulmányi bizottság számára reformjavaslatot készített. – M. Philosophische Bemerkungen über das Studienwesen in Ungarn (Pest-Buda-Kassa, 1792). – Irod. Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig (Bp., 1888).