Kezdőlap

Tiles János, Tilesch (Körmöcbánya, 1872Bp., 1938. jan. 10.): bányamérnök. A selmecbányai ak. elvégzése után, 1894-től az Északmagyarországi Kőszénbánya Esztergom vidéki bányászatánál, 1898-tól a Magy. Általános Kőszénbánya tatai bányászatánál működött. Szerepe volt a tatai bánya műszaki fejlesztésében. 1934-ben mint központi bányaig. ment nyugalomba. A Bányászati és Kohászati Egyesületnek két ízben volt alelnöke. A magyar bányászat története köréből több tanulmánya jelent meg. – F. m. A vértessomlyói barnaszénbányászat a magyar bányaművelés és fejlődés történetében (Bány. és Koh. L., 1932); Magyar Általános Kőszénbánya RT. fejlődéstörténete (Bány. és Koh. L. 1933); A szápári bányászatról (Bány. és Koh. L. 1934); A selmeci munkások lázadása 1707-ben (Bány. és Koh. L. 1934): Bercsényi Miklós és a selmeci ércbányászat (Bány. és Koh. L. 1937); Kuruc mozgalom pénzügyi bukásának az alsómagyarországi bányászatra vonatkozó előzményei (Bány. Koh. L. 1937). – Irod. Herczegh József: T. I. (Bány. Koh. L: 1938.)