Kezdőlap

Timár Lajos (Zágráb, 1918. jan. 23.Szeged, 1956. szept. 18.): botanikus, a biológiai tudományok kandidátusa (1954). Az egy.-et 1939-től Debrecenben, majd Szegeden végezte, ahol 1943-ban tanári, 1946-ban bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1952-ig középisk. tanár volt. Akkor önálló kutatóként a bp.-i Pedagógiai Főisk. növénytani tanszékére, majd az MTA kutatójaként az egy. Éghajlattani Intézetbe került. Elsősorban a növényföldrajz és társulástan kérdéseivel, különösen az Alföld flórájával foglalkozott. Ebbe szervesen kapcsolódott éghajlattani munkája. – F. m. Adatok a Tiszántúl flórájához… (Bp:, 1952); Virágtalanok és gombák a Tiszántúlról (Botan. Közl. 1960). – Irod. Soó Rezső: T. L. emlékezete (1918 – 1956) (Botan. Közl 1962. 3 – 4. füz.).