Kezdőlap

Timon Ákos (Eger, 1850. aug. 27.Bp., 1925. ápr. 7.): jogász, egyetemi tanár. Hazai és külföldi jogi tanulmányok után 1877 – 89 között a győri jogak.-n tanár (egyházjog, jogtörténet). Közben bp.-i egy.-i magántanár (1878-ban egyetemes európai jogtörténet, 1886-ban egyházjog). 1891 – 1925 között a bp.-i egy.-en a m. alkotmány- és jogtörténet tanára. Mint jogtörténész a történeti jogi iskolához tartozott, a „nemzeti”-nek hitt, valójában lényegében feudális és félfeudális intézmények kutatója és védelmezője, aki úgyszólván teljesen figyelmen kívül hagyta az újabb kutatások eredményeit. Sokat vitázott a párbajkérdésben Kováts Gyulával. – F. m. A germán ősalkotmány (Bp., 1881); A városi kegyuraság Magyarországon (Bp., 1889); A párbér Magyarországon (Bp., 1902); Magyar alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok fejlődésére (Bp., 1916; németül: Schiller Bódog fordításában, 1 -2. kiad. Berlin, 1904 – 1909); A Szent korona és a koronázás jelentősége (Bp., 1907). – Irod. Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története (Bp., 1936).