Kezdőlap

Tipula Péter (Kassa, 1794Pest, 187? ): jogász, egyetemi tanár. Bölcseleti és jogi tanulmányok után 1822 – 32 között a pozsonyi jogak.-n tanár (politico-camerális tudományok és váltójog), 1832 – 49 között a pesti egy. tanára (politico-camerális tudományok). A tanári kar haladó szárnyához tartozott, a szabadságharc alatt tanúsított hazafias magatartásáért állásából elbocsátották; a haditörvényszék 1850-ben bebörtönözte és elítélte. Kiszabadulása után, bár az egy. többször megkísérelte visszavenni vagy nyugdíjazni, ezek a törekvések sikertelenek maradtak. Kiváló nevelő volt, irodalmi munkássága nem maradt fenn.