Kezdőlap

Tisza Lajos (Nagyvárad, 1798. aug. 5.Geszt, 1856. aug. 23.): Bihar vm.-i adminisztrátor, ~ Kálmán Lajos, és Domokos apja. 1825-ben feleségül vette Teleki Júlia grófnőt. 1825-ben Bihar vm, aljegyzője, 1829-ben főjegyzője, 1832-ben első alispán és ogy.-i követ, 1837-ben ismét alispán, 1841-től 1848-ig főispáni helytartó, egyszersmind cs. kir. kamarás.