Kezdőlap

Todoreszku Gyula (Bp., 1866. aug. 16.Bp., 1919. nov. 28.): bibliofil könyvgyűjtő. Régi magyar könyvekből álló páratlan értékű gyűjteményét végrendeletileg az OSZK-ra hagyományozta, s ezzel Széchényi Ferenc és Apponyi Sándor mellé írta be nevét a m. könyvtártörténetbe. – Irod. Akantisz Viktor: dr. T. Gy. és neje, Horváth Aranka régi magyar könyvtára (Bp., 1922).