Kezdőlap

Tokaji Ferenc (?Bécs, 1709): a hegyaljai kuruc felkelés vezére. Jobbágysorból származott, Thököly seregébe állt, 1682-ben a regéci vár hajdúhadnagya. 1686 után kereskedőnek csapott fel. 1697-ben a Töröko.-ba száműzött Thököly nevében, mint annak ezredese, megszervezte a hegyaljai kuruc fölkelést. A Habsburg uralom ellen fegyvert fogó jobbágyok élén 1697. júl. 1-én 500 főnyi csapattal rajtaütéssel elfoglalta Tokaj várát, majd kiáltvánnyal fordult a környék nemességéhez, hogy megnyerje őket a Habsburg-ellenes harcra, de sikertelenül. A fiatal Rákóczi Ferencet sem tudta az ügy mellé állítani. A magára maradt felkeléssel a császári katonaság hamarosan végzett. Aug. legelején ~ sebesülten fogságba esett, Bécsbe vitték, ahol a börtönben halt meg. – Irod. Barczédi László: A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben (Bp., 1953).