Kezdőlap

Toldi Miklós (? , 1320 körül? , 1390. nov. 22.): ispán. Bihar vm.-ben birtokos nemescsaládból származott, két fiát (Györgyöt és Jánost) ismerjük. Először 1348-ban említik. 1352 – 54-ben Meggyesi Simon pozsonyi ispán mellett alispán és vámagy, majd az esztergomi érsek szolgálatában (1355) állt. 1365-ben az Itáliában pápai zsoldban harcoló angol Mortimer Hugó „fehér csapatában” volt alvezér. 1372-ben hevesi, 1383 – 85-ben szabolcsi ispán, 1387-ben birtokadományban részesült. Lehetséges, hogy 1388-ban Zsigmond kíséretében Prágában tartózkodott. – Irod. Karácsonyi János: T. M. származása (Kath. Szle, 1899); Wertner Mór: Adalékok T. M. életrajzához (Akad. Ért. 1913); Mályusz Elemér: T. M. Olaszországban (Irod. tört. 1923); Mályusz Elemér: A T. monda történeti alapjai (Hadtört. Közl. 1924). – Szi. Arany János: Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje.