Kezdőlap

Tolnai Dali János (Nagyvárad, 1606Tarcal, 1660): egyházi író, ref. esperes. Nagyváradon és Gyulafehérváron tanult, majd 1631-ben Hollandiában és Angliában folytatott teológiai és filozófiai tanulmányokat. Az utóbbi helyen ismerkedett meg Bacon filozófiájával, Comenius pedagógiájával és került közelebbi kapcsolatba a puritanizmus haladó törekvéseivel. 1638-ban visszatért hazájába, s I. Rákóczi György rá bízta a pataki isk. igazgatását. A feudális jellegű ref. egyház tanai és szertartásai ellen hirdetett merész elvei miatt állandó üldöztetésben volt része. Az 1646-os zsinat elmozdította állásából, s a miskolci lelkészi hivatalt vállalta el. 1649-ben Lorántffy Zsuzsanna ismét visszahelyezte a pataki isk. élére. Ő tanácsolta a fejedelemasszonynak, hogy hívja meg Comeniust Mo: ra az iskolák rendbehozására. ~ Sárospatakon tankönyvként bevezette Ramus antiskolasztikus logikáját. – Irod. Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen (Bp., 1952); Makkai László: T. D. J. harca a haladó magyar kultúráért (Irod. tört. Közl. 1953. 1 – 4. sz.); Makkai László: T. D. J. a népoktatás magyar úttörője (Élet és Tud. 1963. 47. sz.).