Kezdőlap

Tolnai Simon (Nagyvárad, 1868. márc. 26.Mauthausen, 1944 végén): nyomda-, lapvállalat tulajdonos és könyvkiadó. 1895-ben megindította a Tolnai Világlapját, mely megalapozta kiadói tevékenységét. 1912-ben nyomdavállalatot létesített s ennek birtokában egyre növelte népszerű kiadványainak számát. Világtörténelmet, lexikont, szépirodalmi és tudományos munkákat, színházi hetilapot és divatlapot adott ki. 1941-től kezdve a vállalatot a fasiszta m. kormány fokozatosan birtokába vette és átadta azt a Magyar Népművelők Társaságának. Mo. német megszállása után a Gestapo deportálta. – M. A bűvészet könyve (I – II., Bp., 1898).