Kezdőlap

Tomasich János (Zala vm., 1750 körülZala vm., 1810 után): mérnök. Valószínűleg a szempci Collegium Oeconomicum növendéke volt. 1782 – 1801 között Zala vm. mérnökeként főleg a Dráva szabályozásával foglalkozott. 1792-ben elkészítette megyéje térképét, amely a Görög Demeter-féle atlaszban is megjelent. 1799-ben a Mura folyót az egykori Mura-Dráva-torkolatig, majd a Drávát térképezte a Mura torkolatától a Dunáig. 1805-ben Pölöske határában a pölöskefői lápok kiszárítására csatornákat tervezett. – Irod. Fodor Ferenc: A magyar vízimérnököknek… (Bp., 1957).